Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Какво се случва в началото на учебната година

Училищата и детските градини представиха за утвърждаване в РИО своите Списък – образци 1 и 2.Всички, с изключение на ОУ „Ал.Стамболийски” с.Божан са окомплектовани с изискваните от експертите документи.
И в нашата община има проблеми с доставката на безплатните учебници за децата от първи до четвърти клас.Не са спазени графиците за доставка и голяма част от учебниците са доставени през нощта на 19 септември.Във всички училища има липса на учебници и учебни тетрадки.За НУ”Христо Ботев” с.Каблешково са доставени учебници , издадени от издателство , различно от заявеното.В НУ „В.Левски” с.Градница не са доставени учебниците и учебните тетрадки по руски език за трети и четвърти клас.Директорите на всички училища са подали своевременно докладни за проблемите до РИО Добрич.
197 педагози от общинските училища и детски градини ще се включат в Програмата за диференцирано заплащане.25 учители не желаят да бъдат включени в програмата.Всички училища и детски градини са провели заседания на педагогическите си съвети.Целият педагогически колектив на ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево – 12 души - не желае да се включи в програмата. Такова е заявеното намерение още от петима педагози от СОУ Тервел, 1 от ЦДГ 1 Тервел, по 2-ма от ЦДГ 2 и 3 в Тервел и 1 от ЦДГ  в с.Орляк. Директорите на общинските училища бяха оценени по критериите на Програмата на 4-ти септември от комисия от експерти от РИО Добрич, в която участва представител на общинска администрация. Директорите на детските заведения бяха оценени на 12 септември от комисия , назначена от Кмета на община Тервел, в която участва и експерт по предучилищно възпитание от РИО Добрич, г-жа Дора Минчева.
Всички детски заведения в общината вече работят с пълния брой на групите си.Доставки на хранителни продукти се извършват по силата на договор, чийто срок изтича в средата на м.ноември т.г. Подготвят се документи за обявяване на нова обществена поръчка за избор на доставчик.Първата доставка на течни горива за детските градини  и за детска ясла ще се извърши на 5 октомври, а училищата ще получат течно гориво на 8-ми и 9-ти октомври. Ползващите твърдо гориво все още имат наличности от предходния отоплителен сезон. След анализ на необходимостта , в началото на м. октомври ще се заяви доставка на нови количества .


Публикувано на 24 Sep 2007