Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Какво се случи на сесията на общински съвет

На 4 септември т.г. се проведе поредно редовно заседание на общински съвет Тервел.Разискванията по 3-те основни точки от дневния ред преминаха без съществени дебати.На поставен въпрос от д-р Вълов за ремонт на пътя в с.Кладенци отговори кмета на общината. Продължително се дебатира относно посочена в отчета за капиталови разходи сума от 12 000 лв. за ремонт на СОУ- спортна площадка. След като се дадоха разяснения от Кмета на общината , от зам.кмета Дияна Илиева и от Директор на Дирекция ФСУС Маргарита Добрева , стана ясно, че сумата не може да се използва за други цели / каквото мнение се прокрадна при предварителната работа на комисиите към общински съвет/, тъй като с нея е финансиран проект от Държавната агенция за младежта и спорта и общината / администрация и общински съвет / не могат да се разпореждат с нея по никакъв начин.
Общинските съветници не приеха и предложението на зам.кмета Дияна Илиева да си сформират анкетна комисия , която да провери наличието на децата , чиито имена са посочени от директорката на училището в списък на ученици в училището и да запознае съветниците с действителните констатации на предстоящото заседание на общински съвет.Предложението за необходимостта от тази комисия бе мотивирано с наличието на информация, че в списъците отново са включени деца , които заедно с родителите си отдавна не живеят в селото, както и такива , които вече са пълнолетни и работят в големи градове. В представения на съветниците списък бе вписано и дете, чиято майка внесе в общината оплакване, че директорката отказва да издаде на детето й свидетелство за преместване в училище в гр.Варна, където семейството вече се е установило.Въпреки категоричността на неверните данни, посочени от директорката и явната невъзможност да се сформират паралелките в станалото вече известно училище, общинските съветници, които не подкрепиха предложението на  общината да оптимизира мрежата си от училища през пролетта, сега отново отхвърлиха рационалното предложение да свършат работата си до край и да проверят най-после колко деца все пак има в училището в с.Божан.Така бе прието решение за съществуване на маломерни и слети паралелки, което разбира се може да влезе в сила само ако общината в качеството й на финансиращ орган бъде убедена, че не е налице беззаконие , т.е. , че в списъците отново няма „мъртви души”. Затова и по отношение на това решение ще се процедира по законовия ред, т.е. то ще влезе в сила, само след установяване на необходимия брой ученици в училището.Правната норма за това е разписана в Закона за местно самоуправление и местна администрация.
Продължителни , разгорещени и безплодни дебати се водиха по отношение на внесена на 15 август в деловодството на общински съвет жалба от транспортна фирма от Тервел, която бе решила да направи обществено достояние факта, че комисия за оценка на оферти от общината я е отстранила от участие в конкурс за транспорт на учители и ученици през учебната 2007/2008 г. поради груби несъответствия в офертата й за участие. Въпреки проведено продължително заседание на т.нар.Анкетна Комисия към общинския съвет на 15 август по повод на същата жалба и безспорно изясняване на обстоятелството, че общински съвет не е орган, който може да разглежда жалби на участници в конкурси, проведени по закона за обществените поръчки и че с действията си анкетната комисия внася заблуждение у фирмата и й пречи / изпускат се сроковете и се дават напразни надежди за отмяна на решението на оценяващите / да стартира законово обжалване пред единствения оторизиран за това орган – Комисията за защита на конкуренцията в София, фарсът от 15 август бе пренесен в залата на общински съвет.Отново се обясни, че Комисията за оценка на оферти е действала в съответствие със закона, че тя не може да го нарушава и че никой / било то и общински съветник / няма да поеме вместо членовете й финансовите санкции, които ще бъдат наложени при проверка от Сметна палата и Агенцията за финансова инспекция при такова нарушение. Всъщност тези две институции са единствените органи, на които законът е вменил задължението да контролират законността на общинските обществени поръчки.По неизвестни причини след като всички обстоятелства по процедурата и възможностите за обжалването й бяха изяснени на председателстващия анкетната комисия Г-н Нико Радев и на управителя на жалващата се фирма още на 15 август, на заседанието на общинския съвет отново се поставиха същите въпроси.В крайна сметка резултатът е същия , като на 15 август – фирмата е отстранена от участие поради груби пропуски в офертата, договорът със спечелилата фирма е вече подписан и се изпълнява, жалващата се фирма пропусна възможността да обжалва процедурата по законов път и да получи компетентен отговор на въпросите си, защото се надяваше ,че анкетната комисия на общински съвет ще й „помогне” и ще принуди общината да свърши нещо незаконно, за да защити интересите й.
На нас , необвързаните с политика граждани на общината ни остава надеждата, че все пак всеки един от хората, за които сме дали вота си да ни представлява в общински съвет  ще започне да се занимава с това, за което му се плаща от нашите данъци – т.е. че „енергията” на определени общински съветници ще се разходва за разрешаване на многото ни проблеми, което и ние очакваме от тях, а не за „адвокатстване „ по въпроси , които категорично не са от компетенциите на общинските съвети и за които специалистите в общините и в контролиращите ги органи се подготвят с години.


Публикувано на 10 Sep 2007