За ремонта на още 2 улици в Тервел

На 3 септември МРРБ обяви в Държавен вестник обявлението за открит конкурс за ремонт на улици „Черни връх” и „Суха река” в квартал „Север” на гр.Тервел.Конкурсът е логичен резултат от включването на нашата община в национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, което пък от своя страна стана факт след наше кандидатстване пред МРРБ и одобряване на искането ни.Предложението включва изграждане на нови тротоари и цялостна подмяна на асфалтовото покритие на двете улици.Документацията за участие в конкурса фирмите могат да закупят от МРРБ София, при условията посочени в обявлението. Офертите ще се отворят на 4 октомври.
Междувременно през седмицата се извърши оглед на обекта от фирмата , изпълняваща дейността строителен надзор за другия ни одобрен проект – за ремонт на 4-те улици – „Алеко Константинов”, „Никола Вапцаров”, „Отец Паисий” и „Захари Зограф”.Уточниха се параметрите на ремонтните дейности с изпълнителя.Договорът с него също е подписан след проведен открит конкурс. Направи се допълнително нивелетно измерване на улиците.Ремонтът ще започне при първа възможност – т.е. след спиране на валежите през 4-те почивни дни.Първата улица, която ще се ремонтира е „Никола Вапцаров” , след нея ще се работи по „Отец Паисий” , последвана от „Алеко Константинов” и ‘Захари Зограф”.Ще се подмени асфалтовото покритие и ще се ремонтират бордюрните линии. Ремонтът на тротоарите ще бъде завършваща дейност, която ще стане факт едва след като кандидатстваме с проекта пред Програмата за развитие на селските райони и спечелим финансиране от нея.


Публикувано на 10 Sep 2007