Започна курса по ограмотяване в с.Градница

На 3 септември стартира модула по ограмотяване на дългосрочно безработни граждани от с.Градница. Обучението е част от проекта „Подкрепа на ромската общност в община Тервел за заетост в земеделието”, финансиран от ИА ФАР на МТСП.Общината, която реализира проекта съвместно с партньора си ПГАС Добрич, избра точно село Градница за място , където да се проведе обучението съвсем целенасочено. Селото е изолирано и сравнително отдалечено от общинския център Тервел.Процентът на безработица там е много по-висок от средния за общината. Особено ощетени от липсата на възможности за трудова реализация са жените от селото.По време на няколкото проведени срещи на местната общност с кметския екип през настоящия мандат хората изтъкваха невъзможността за работа и за квалификация като основен свой проблем.Затова и се реши общината да предприеме мерки за разработване на проект, който да решава посочените проблеми. Проектът се подготви и се внесе в ИА ФАР.След като бе одобрен, започна и реализацията му.Организира се провеждане на открит конкурс , който цели да се избере строителна фирма , чиято задача ще бъде да превърне порутеното бивше общежитие в Тервел в квалификационен център.Започна обучение по три земеделски специалности за 45 души в с.Каблешково. Сега в класната стая в началното училище в с.Градница влязоха 14 жени и 1 мъж, които не са завършили 4-ти клас и се нуждаят от ограмотяване. Курсът на обучение е с продължителност от 5 месеца и ще приключи на 31.12.2007 г. По време на обучението курсистите също като своите „колеги” от с.Каблешково ще получават месечни стипендии в размер на 90 евро.Средствата се осигуряват от бюджета на одобрения проект.След като завършат успешно курса по ограмотяване 15 човека ще продължат с професионално обучение, вече в новоизградения център в Тервел, което ще им осигури заетост от допълнителни 2,5 месеца и разбира се много по-големи шансове за реализация на пазара на труда или за започване на собствен малък бизнес в областта на земеделието.

Публикувано на 10 Sep 2007