В навечерието на новата учебна година

201 първокласника ще прекрачат за първи път училищния праг в 11-те общински училища. 85 от тях ще учат в 4 паралелки в тервелското СОУ. От училищата в  селата с най-много първолаци – 23  може да се похвали училището в с.Безмер . За първи път от много години началното училище в с.Каблешково формира маломерна, но самостоятелна , т.е. не слята паралелка от първокласници. Това показва,че тенденциите за развитие на това начално училище са точно такива, каквито бяха посочени в не приетата от общински съвет Тервел Програма за оптимизиране на мрежата от общински училища.Анализът на данните сочи, че децата в това начално училище ще увеличават броя си от тази година и в следващите няколко години и точно това бе мотивът на общинска администрация да не предложи закриване на това училище, а на училището в с.Божан. Сега в началното училище в с.Каблешково , което има само 4 класа има повече ученици , отколкото би имало в осемте класа на училището в с. Божан, ако то все пак някак успее да запише в списъците си минималния изискуем брой деца до началото на учебната година.
В общинските училища ще учат 88 деца по-малко от миналата година.Намалява броя на учениците в двете най-големи общински училища – в Тервел и в с.Орляк. Запазва се броят им в селата Зърнево и Нова Камена. Незначително се намалява броя на децата в с.Коларци, а се увеличава в с.Безмер.
В детските градини ще влязат 714 деца, т.е. само с 13 повече от есента на 2006 г.Малко повече от миналата година ще са малчуганите в тервелската ЦДГ 3 – „Първи юни” и в ЦДГ „Детелина” в с.Жегларци.Намаляват децата в с.Безмер. Останалите детски градини запазват броя на децата , които са възпитавали досега.
Тази година Общинският детски комплекс ще има същия брой школи , като този през предходните две години.Това звено увеличи дейността си от есента на 2005 г., когато общината осигури допълнителна численост на ОДК, назначени бяха специалистите Живка Ненова и Виолета Янкова и работата с деца се разнообрази чувствително.Тази година условията ще са същите, но какви точно ще са школите зависи от интересите на децата и от идеите на персонала. За ОДК учебната година започва малко по-късно – от 1 октомври.


Публикувано на 03 Sep 2007