СИФ подготвя инвестиционната си програма за 2008 г.

Социалноинвестиционния фонд в София, пред който общината вече защити два свои проекта / ремонта на СОУ Тервел през 2005 г. и изграждането на старческия дом т.г./ обяви, че набира предложения за инвестиционната си програма през 2008 г. За да могат да кандидатстват Общините трябва наново да разработят и внесат проектите си, които са били внесени , но още не са разглеждани. За нашата община такъв е случаят с проекта за саниране на ЦДГ „Първи юни” гр.Тервел.Той бе внесен през есента на 2006 г. , но УС на фонда одобри за финансиране внесения през 2005 г.проект за изграждане на старческия дом и общината вече стартира изпълнението му.Сега проектът за детската градина трябва да се преработи в съответствие с новите изисквания на фонда и да бъде внесен в срок до 3 октомври 2007. Припомняме, че съгласно плановете ни детската градина трябва да бъде изцяло санирана по този проект. Мотивите ни да го преработим и внесем отново  се разширяват и от факта, че децата в това детско заведение постоянно увеличават броя си и на 10 септември там ще почне работа нова / четвърта/  детска  група. По всичко си личи, че работата на кметския екип в края на мандата не намалява , а увеличава обема си. В момента се реализират няколко вече одобрени проекта, предстои стартиране на пореден инфраструктурен такъв за ремонт на 4 улици в Тервел , предстои създаване на МИГ и изготвяне на стратегията му за кандидатстване, необходимо е да не се пропускат възможности за кандидатстване с проекти , които в случай на одобрение ще започнат в началото на следващия мандат. Общината и по-точно силно ограничен брой общински специалисти имат необходимия опит да направят всичко това.Отговорността и поетите ангажименти към хората в общината ни задължават да работим така, както работихме през последните 4 години , т.е. без да пестим време и усилия.

Публикувано на 03 Sep 2007