Финансиране на проекти за църкви и джамии

През изминалата седмица Дирекция „Вероизповедания” към МС уведоми Община Тервел, че църквите и джамиите в Общината могат да кандидатстват със свои проекти по Програмата за развитие на селските райони.Допустимите за финансиране дейности са : подобряване на облика на сградите и облагородяване на прилежащите пространства на църкви,джамии и манастири. Кандидатстването трябва да стане от съответните настоятелства.В началото на миналия месец общината отправи запитване към Министерство на земеделието и продоволствието относно възможността църковните и джамийските настоятелства да бъдат включени със свои представители в общото събрание на бъдещия МИГ Тервел-Крушари.Писмото на Дирекция  „Вероизповедания”дава положителен отговор на този въпрос и Общината ще отправи покана към всички местни поделения на вероизповеданията да излъчат свои представители за Общото събрание на  МИГ-а. Общината ще съдейства на всички църковни и джамийски настоятелства, които желаят да кандидатстват по Програмата, за да подготвят добре своите проекти.

Публикувано на 03 Sep 2007