Оферти за старчески дом и квалификационен център

На 27 август се проведоха два много съществени за общината търгове.Те са естествено продължение на два проекта, по които в момента работи общинска администрация.Предмет на първият конкурс бе да се избере икономически най-изгодното предложение на фирма, която да обнови сградата на бившето общежитие в Тервел и да го превърне в квалификационен център.Четири фирми подадоха офертите си в регламентирания срок.Представителите на три от тях присъстваха на отварянето на офертите и уточняване на съдържанието на подадените документи.Комисията за оценка трябва да приключи работата си до 12 септември и да уведоми кандидатите за направеното класиране.Фирмата-изпълнител,с която общината ще сключи договор трябва да излее три бетонни плочи на мястото на изтърбушените гредореди, да монтира нова дограма, да обнови фасадата, да измаже и боядиса стените и таваните,да подмени ел и ВИК инсталациите.Наблюдаващ работата на оценителната комисия бе координаторът от регионалното звено на Програма ФАР към МТСП Добрич г-н Енчо Енчев.
Вторият търг имаше за цел да определи коя строителна фирма ще построи старческия дом в с.Полк.Савово.До началото на тръжната сесия оферти за участие подадоха 3 фирми.Наблюдател на сесията по отваряне на офертите бе инж.Саралиев от СИФ София.Предстои второто заседание на комисията, която трябва да определи изпълнителя, след като провери и анализира цялата документация от подадените оферти.След като това стане, оценителният доклад ще бъде внесен за одобрение в СИФ София.


Публикувано на 03 Sep 2007