Финансиране по проекта за ремонт на 4 улици

През миналата седмица Кмета на Общината подписа тристранно споразумение за предоставяне на предварително финансиране по проект „Рехабилитация на пътната настилка на уличната мрежа в гр.Тервел- улици „Никола Вапцаров”, „Алеко Константинов”, „Захари Зограф” и „Отец Паисий”.Съгласно рамката на споразумението Общината ще получи от МФ чрез МРРБ 500 000 лв. за ремонт на 4-те улици.30% от сумата трябва да се преведат веднага след провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор. При нас те вече са факт.За да получим още 30% обаче , както и финално плащане по проекта , трябва да кандидатстваме със същия проект по Програма за развитие на селските райони и да получим одобрение за разходите си.
Схемата за такова авансово финансиране е гъвкава и дава възможност на общини като нашата, които нямат достатъчно приходи , да „изпреварят”с половин година  времето и преди отварянето на мерките по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони да започнат работа по подобряване на пътната си  инфраструктура. Припомняме на читателите си, че общината кандидатства в МРРБ за включване в тази програма за предварително финансиране на 31 януари 2007 г., а работният проект за улиците е изготвен през 2004 г.
Ремонтните дейности ще започнат от улица „Н.Вапцаров’.


Публикувано на 03 Sep 2007