Засилен интерес у строителните фирми

В понеделник, 27 август в Община Тервел ще се отворят подадените от строителни фирми оферти в обявени конкурс и търг.
Конкурсът ще се започне в 10:00 часа и петчленната комисия ще оценява предложенията на фирми, които желаят да бъдат изпълнители на строителните дейности по обект „Преустройство на съществуваща сграда в квалификационен център”. До изтичане на крайния срок документация за участие са закупили 7 строителни фирми . Обновяването на сградата на бившето общежитие в Тервел ще се финансира по проекта „Подкрепа на ромската общност в Община Тервел за заетост в земеделието” по програма ФАР на МТСП.След приключване на строителните работи Тервел ще се сдобие с още една изцяло обновена сграда, която ще се ползва за квалификационни курсове и обучения.Ремонтът е с доста голям обем – ще се изливат три бетонови вътрешни плочи, ще се поставят подови настилки, ще се обособяват нови помещения, ще се подменя дограма и врати, ще се измазва и боядисва.Крайният срок за приключване на ремонта е 15 януари 2008 г.
Търгът ще бъде същия ден , в 15:00 часа и се провежда съгласно изискванията на Световната Банка.В него ще участват подалите оферти строителни фирми, които се конкурират ,за да станат изпълнители на обект „Изграждане на дом за стари хора в с.Полк.Савово”. Този обект също не е лек за изпълнение. Дейностите включват основен ремонт на съществуващата сграда на закритата през 2006 г. детска градина и построяване на нов, допълнителен корпус към старата сграда.Тръжна документация закупиха 4 фирми.Финансирането се осигурява от СИФ , по одобрения през пролетта на тази година проект на Общината.Крайният срок за приключване на строителството е м.май 2008 г.


Публикувано на 28 Aug 2007