Фотоконкурс "Красотите на град Тервел"

Р Е Г Л А М Е НТ

ЗА ФОТОКОНКУРС “КРАСОТИТЕ НА ГРАД ТЕРВЕЛ”

I.ЦЕЛ:

1.Да се провокират умения у фотолюбители от града и общината от различни възрасти. Да се съдейства за възпитаване на чувството за принадлежност и обич към родния град у младите участници-фотолюбители.
2.Да се даде възможност за изява на хората с фотографски умения, да се събуди интерес към това изкуство у децата .

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1.Могат да участват всички,които имат фотографски умения- професионалисти и любители без ограничение във възрастта и местоживеенето.
2. Желаещите да участват в конкурса представят свои цветни снимки във формат 20/30 см най-късно до 19 септември 2007 год. включително - в Община Тервел, стая 207 на 2 етаж-отдел “Култура”.
3.Снимките трябва да показват красивите кътчета на град Тервел - по избор на участника, придружени с кратко описание или любопитни факти за заснетия обект.
4.Фотографиите не трябва да се манипулират. Допускат се корекции свързани с цветност, контраст и други основни настройки на изображението, но не и рисуване.
5. Представят се най-малко по 2 снимки на всеки обект, поставени в запечатан плик, надписан с трите имена на участника , адреса му и неговата възраст .На плика да се обозначи и названието на фотографирания обект.
6.Оценката на  снимките ще бъде от компетентно жури.

III.НАГРАДЕН ФОНД:

     1.Класиране:
Първо място    100 лв.
Второ място       80 лв
Трето място      60 лв.

2.Всички участници получават специални грамоти за добро представяне на фотоконкурса
3. Останалите учасници, които не са класирани на първите места получават предметни награди.
4.Специална награда ще получи за най-младия фотолюбител.

Фотоконкурсът се организира и финансира от Община Тервел в чест на Празника на града 22 септември.

За допълнителна информация: Община Тервел, отдел”Култура”- стая ¹ 207, втори етаж и тел.05751 / 20-85 и 20-75


Публикувано на 28 Aug 2007