Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Ден на град Тервел

ДЕН  НА  ГРАД  ТЕРВЕЛ
22 С Е П Т Е М В Р И

П Р О Г Р А М А

20.09    Откриване на фотоизложба “Красотите на град Тервел”
10.00 ч.                Във фоайето на общината-втори етаж
                                             Награждаване на участниците


22.09    Концерт от децата на ОбщинаТервел:
15.00 ч.        Тервел,Коларци,Каблешково,Жегларци
                    на сцената в парка на града, до входа


22.09    Концерт с участието на певиците Калинка Вълчева
18.00 ч.        Янка Рупкина, Надка Караджова и оркестър”Бисери”
            от гр.Добрич
                    на сцената в парка на града, до входаПРИ ЛОШО ВРЕМЕ КОНЦЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО В ГР.ТЕРВЕЛ


ОРГАНИЗАТОР НА ПРАЗНИКА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Публикувано на 28 Aug 2007