Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Читалището в Тервел с пореден спечелен проект

Министерството на култрата одобри нов проект на Читалище “Димитър Дончев-Доктора” гр. Тервел. След одобрената допълваща субсидия в размер на 5000лв., която читалището получи пред месец юни за подмяна на дограма, през тази седмица се подписа договор за проект на Читалищна библиотека. Проектът е одобрен в първата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките по програма “Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност”. Основната цел на програмата е да активизира интереса към четенето и книгите и да съдейства за развитието на библиотеките като информационни центрове за придобиване на знания и информация.
    Читалищна библиотека гр. Тервел ще обнови фондовете на отдела за обслужване на възрастни, на детската заемна и на читалнята с 220 тома художествена литература и такава в областите хуманитаристика, история, география, селско стопанство и др. При съставяне списъка със заглавията сме се водили предимно от търсенията на нашите читатели, както и от новите програми на училищата и ВУЗ- овете, за да сме в помощ на учениците, студентите и техните преподаватели. Общата стойност на проекта е 1892лв., като 1324лв. е финансовата подкрепа на Министерство на културата, а останалите 568лв. са от бюджета на читалището. При изготвянето на предложението библиотеката трябваше да спази условието 60% от литературата да е от български автори, а 40%- от чуждестранни. Проектът ще се реализира през септември.
    Искаме да изясним на нашите съграждани, че средствата както за допълващите субсидии, така и за закупуване на литература или за подкрепа на любителското творчество не се дават по списък от Министерството на културата, а се участва в специално обявени сесии, в които всички читалища, в частност библиотеки, участват с проектни предложения и се финансират само определен брой. В този случай нашата библиотека се състезава с още 740 читалищни, училищни, университетски, регионални и народни библиотеки в страната. Проектът на читалището е един от 687 одобрени. В читалището има сформиран екип за изготвяне на проекти и в продължение на 4 години имаме изготвени 13 проектни предложения за участие в международни, национални и общински програми за финансиране. 11 от тях са финансирани и реализирани.
    Предстои през месец септември да се проведе втора сесия по програмата, където нашата библиотека отново ще участва.


Публикувано на 28 Aug 2007