Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Предложение от общ.администрация към общ.съвет

През изминалата седмица общинска администрация отправи предложение към зам.председателя на Общински съвет Нико Радев за ежеседмично предоставяне на материали от работата на общински съвет за нуждите на общинския вестник “Тервел” . В писмото до г-н Радев се казва, че материалите ще бъдат публикувани в отделна рубрика, озаглавена “От местния парламент” . Редакционният екип на вестника се ангажира  да не редактира и да не променя по никакъв начин предоставените в електронен вид материали от общинския съвет. Това предложение към г-н Радев се прави в отговор на  изказано на последното заседание на Общински съвет Тервел от  30 юли негово твърдение , вписано и  в протокола,   в което се казва, че вестникът отразява само работата на общинската администрация и не помества информация за делата на общинския съвет . В отговор на предложението не бе предоставена информация, като бе изтъкнат мотивът, че общинския съвет няма достатъчно по обем  дейност и не е в състояние да представя информация ежеседмично. Надяваме се , че тричленното ръководство на общинския съвет ще успее през идната седмица да свърши достатъчно работа , която да претвори и в материал за местния вестник.Междувременно стана ясно и че зам.председателят на общински съвет Тервел отказва да предостави електронните протоколи от заседанията на общински съвет Тервел от 2007 г. и така те не могат да се оповестят в общинския сайт . Мотивът за този отказ не е ясен , след като законът за местното самоуправление е категоричен – заседанията са открити за граждани и до протоколите е предвиден безплатен  достъп отново за всички граждани. Вероятно има неща , които ръководството на общински съвет иска да знаят колкото може по-малко хора. Никой не е присъствал на сесията, когато е сменен бившия председател Исмет Абил и нито един гражданин или представител на администрацията не е запознат с мотивите за неговото отстраняване. Самото заседание се проведе 2 часа след като редовното заседание бе преустановено поради липса на кворум. Никой не е виждал протокола от заседанието. То се проведе без участието на назначения за тази цел протоколчик и е единственото заседание на съвета от последните 10 години, за което няма и магнетофонен запис. Отказът за предоставяне на протоколите навежда към желание да се скрият от гражданите факти от работата на част от общинския съвет. Общинска администрация ще напомни в писмен вид за трети път на г-н Радев какви са неговите задължения за осигуряване на прозрачност и публичност в работата на ръководения от него орган на местното самоуправление и ще уведоми гражданите, които проявяват интерес към общинските дела за получения отговор.

Публикувано на 21 Aug 2007