Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Две тервелски улици с одобрен проект

Нашата община не пренебрегна възможността да кандидатства и по тази програма. Това стана през пролетта на т.г., след като бе подготвен работен проект за две от улиците в населения с роми тервелски квартал „Север”.Това бяха „Черни връх” и „Суха река”.Стойността на проекта е 364 000 лв. с ДДС. През изтеклата седмица получихме от МРРБ искане за предоставяне на допълнителни документи с цел включване на общинския проект като обект в процедура по Закона за обществените поръчки, която ще се обяви от финансиращия орган – МРРБ.Познавайки добре този закон , можем да кажем, че сроковете по него не са кратки и за ремонт можем да говорим в най-добрия случай в средата на м.октомври . Важното е обаче все пак това да стане факт и още две улици, на които живеят хора от Тервел да придобият приличен вид.


Публикувано на 21 Aug 2007