Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Още средства за ремонти на улиците

През изтеклата седмица стана ясно, че нашата община ще бъде включена в Национални Програми , които се реализират от МРРБ. През м.януари 2007 г. внесохме технически проект за ремонт на улиците „Ал.Константинов”,”Н.Вапцаров”,Захари Зограф”и „Отец Паисий”.Проектът е одобрен и преди седмица общината внесе в МРРБ всички допълнително изискани след одобрението документи.Подписа се и договор за строителен надзор с лицензирана за извършване на тази дейност фирма.Средствата ще се получават на траншове и ремонтът може да започне веднага , след като се получи финансирането за първия транш. Проведена бе и процедура за избор на изпълнител – открита, с обявление в Държавен вестник.Ако финансиращият орган не забави по някаква причина първия превод , скоро ще можем да реализираме проект, който досега бе само в сферата на мечтите . Да се ремонтират едновременно 4 градски улици и то в община с малък бюджет като нашата , наистина е нещо, което не се случва често. Искаме да уверим онези от съгражданите ни, които не са добре запознати с източниците на финансиране на инфраструктурни проекти и с правилата за кандидатстване  и в това, че в този проект няма никакъв предизборен елемент. Той е изготвен през септември 2004 г. и бе  подготвен  за внасяне по Програма САПАРД.Тази програма обаче през целия период от 2005 до 2007 г. не се отвори за приемане на проекти от общини.Затова при първата появила се възможност / през януари 2007 г. / ние го преработихме и го внесохме в МРРБ.Стойността на ремонтните дейности е 908 000 лв. с ДДС.

Публикувано на 21 Aug 2007