Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Колко ще струват местните избори в нашата община?

Общинска администрация подготви прогнозен разчет за разходите по организационно-техническата подготовка на за общински съветници и кметове , които ще се проведат на 28 октомври т.г.Според прогнозата за издръжката на общинската избирателна комисия ще са необходими 1 940 лв.Секционните избирателни комисии ще разходват 6 500 лв . , като 3 300 лв. ще бъдат заявени за текущ ремонт на секциите.Общо за транспорт  секционните комисии ще разполагат с 2 100 лв. Предвидени са суми за канцеларски материали, телекомуникационни услуги,пощенски разходи,горива,ел.енергия,командировки и др.Заетите в провеждането на изборите граждани от общината ще получат 3 820 лв. допълнителни възнаграждения.Заявката за целево осигуряване на необходимите средства е представена по надлежния ред в Областна управа Добрич.


Публикувано на 21 Aug 2007