Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Подкрепа на ромската общност в общината

На 13 август т.г. дворът на малкото начално училище в с.Каблешково се изпълни с различни по възраст хора от селото. 45 мъже и жени, повечето от които не са завършили 8-ми клас бяха готови да влязат в трите класни стаи на училището.Кратко обръщение към бъдещите “ученици” отправиха Кмета на общината Живко Георгиев и кметицата на селото Софийка Нанева.Всички курсисти получиха материали за работа. Преподавателите по  дисциплините, включени в учебните програми  са  специалисти от Професионалната Гимназия по аграрно стопанство Добрич.Професионалното училище има 100 годишна история и богати традиции.
Присъствието на курсистите по  време на часовете се проверява всеки ден.Всички,които не са отсъствали по неуважителни причини ще получат месечна стипендия.Обучението по трите дисциплини – „Фермерство”,”Монтьор на селскостопанска техника” и „ Предприемачество в земеделието” е с продължителност 320 учебни часа ,разпределени за период от 2,5 месеца.Курсистите показват интерес към преподаваните теми и добра мотивация за усвояване на учебния материал.Всички разходи по обучението, пътуването на преподавателите и стипендиите на обучаемите се поемат от бюджета на проекта, финансиран от ИА ФАР на МТСП.Общината не разходва никакви собствени средства за това.
Паралелно с обучението в Каблешково се подготвя и сформирането група от 15 човека,които ще преминат 5-месечен курс за ограмотяване в с.Градница.


Публикувано на 21 Aug 2007