Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Решението на общинската избирателна комисия

В понеделник , 6 август бе оповестено Решение 62/05.08.2007 г. на Общинската избирателна комисия относно искането на юлиян Иванов , бивш началник на ВИК Тервел за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на общината Инж.Живко Георгиев.Комисията не уважи искането .За това гласуваха всички 10 присъствали на заседанието нейни членове. Мотивите, описани в оповестеното решение са,че искането на юлиян Иванов не съдържа доказателства за извършване на търговски сделки от страна на кмета на общината.ОИКМИ е счела, че формално съдружие в търговски дружества не следва да се тълкува като извършване на търговска дейност по смисъла на чл.41,ал.1 от ЗМСМА.Изводите си Комисията е направила ,след като обстойно се е запознала с изложените във внесеното от кмета  писменото възражение . Към него са цитирани писмени доказателства за безспорно отсъствие на търговска дейност за периода 2003-2007 г. от страна на Живко Георгиев.

Публикувано на 13 Aug 2007