Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Засилен интерес към работата на местния парламент

-    След проведеното на 30 юли т.г. заседание на Общински съвет Тервел, се наблюдава повишен интерес у гражданите към работата му. Зачестиха запитванията относно това къде могат да бъдат прочетени протоколите от заседанията на местния парламент. В резултат на този интерес общината отправи писмена молба до зам.председателя на общински съвет г-н Нико Радев да предостави протоколите от заседанията , проведени през 2007г., за да могат те да бъдат поместени на електронната страница на общината. В продължение на 2 седмици протоколите не бяха предоставени.Общината отправи повторна молба за същото. Надяваме се да получим съответните протоколи, за да задоволим нуждата от информация на нашите съграждани.

Публикувано на 13 Aug 2007