Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Предоставени са материали за работа на анкетната комисия

Общината предостави на новосформираната към общински съвет Анкетна комисия изисканите от нея в нарочно писмо документи по 4 от обществените поръчки за този мандат. Три от тях са за доставка на хранителни стоки, а четвъртата е за благоустрояване на кв.”Изгрев”. Анкетната комисия  работи в тричленен състав .В нея са включени общинските съветници Нико Радев, Андрей Вълов и Симеон Симеонов.Поръчките, които тази комисия разглежда са вече ревизирани от сметна палата и по тях не са съставяни актове за нарушения.Най-старата поръчка е от 2004 г. – за хранителни стоки, най-новите две са от 2006 г. По неизвестни причини са изискани само определени документи. Въпреки непълнотата на искането , общинска администрация ги предостави и уведоми в писмен вид Зам.Председателя на общински съвет Нико Радев, че има готовност да оказва необходимото съдействие на Комисията.В същото писмо до г-н Нико Радев се акцентира и  за това, че искането на каквато и да било от информация от администрацията следва да се отправя към Кмета и съответния ресорен зам.кмет. С оглед на доброто сътрудничество между двете институции, се казва в писмото, е необходимо да се преустанови практиката да се викат за обяснения  в кабинета на Председателя отделни общински служители.

Публикувано на 13 Aug 2007