Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Приключи ревизия на горивата

На 3 август приключи ревизия на доставките на горива и начина за разходването им за периода  2003-2007. Ревизията бе извършена от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.По-голямата част от периода се ревизира от АДВФК за втори пореден път.В хода на ревизията стана ясно, че трите проведени процедури за избор на доставчик през периода са без каквито и да е нарушения на закона. Оказа се  дори  и че надценките при горивата сега са в пъти по-малки от договаряните през предходния мандат.Уточни се и че в началото на настоящия тепърва  е   въведена система за контрол на разходването на горива по училища и детски градини.Замерени са разходните норми на горелките на парните котли, заведени са и са  проверявани редовно книги за разхода на гориво във всяко училище и детска градина.В крайна сметка стана ясно, че злоупотреби няма. Ревизията констатира случай на прието през 2005 г.от директорите на няколко училища по-скъпо и различно по вид гориво от договореното. За констатираното същите са предупредени в писмен вид от финансовия инспектор .Ресорният зам.кмет обърна внимание на директорите, че те са лицата,които приемат доставките по места и общината не би могла да вземе мерки спрямо некоректен доставчик , ако съответният директор вече е приел доставката и е подписал съпроводителните документи.

Публикувано на 13 Aug 2007