Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Стартира обучението на безработни

На 6 август комисия, съставена от представители на ИА ФАР на МТСП - регионално звено Добрич ,ДБТ Тервел, Община Тервел и ПГАС Добрич извърши подбор на безработните лица от селата Каблешково и Градница, които ще преминат курсове на обучение по Проект „Подкрепа на ромската общност в Община Тервел за заетост в земеделието”. Проектът се реализира от общината и ПГАС Добрич.Финансира се от Програма ФАР по бюджетна линия „Интеграция на уязвимите малцинствени групи на пазара на труда”. Подбрани бяха чрез интервю 45 безработни мъже и жени от с.Каблешково и 15 от с.Градница. Изискването е кандидатите да са грамотни , т.е. да са завършили четвърти клас.Хората от Каблешково ще бъдат разделени в три групи от по 15 човека и всяка група ще се обучава по една от трите специалности: Фермер,Монтьор на селскостопанска техника и Насърчаване на собствен бизнес в земеделието.Обучението на трите групи започва на 13 август и ще се води в сградата на училището в с.Каблешково.Учебният материал е разпределен за период от 2,5 месеца.Всеки ден курсистите ще учат по 6 учебни часа .За целия период на обучението си те ще получават стипендии в размер на 90 евро месечно.Безработните от с.Градница ще преминат 5 месечен курс на ограмотяване.Изискването за включването им в курса бе да не са завършили 4-ти клас.През всичките 5 месеца те също ще получават стипендии.Всички стипендии се осигуряват от бюджета на проекта и по никакъв начин не ощетяват общинския бюджет.И обучението по ограмотяване ще се води на място- в  училището в с.Градница.След като преминат успешно курса по ограмотяване, безработните от Градница ще бъдат включени в трите специалности по проекта и ще ги завършат в гр.Тервел. Това ще стане през последната фаза на проекта,когато ще бъде готов и новия квалификационен център.Той ще се помещава в основно ремонтираното бивше общежитие в Тервел. Средствата за ремонта са отново от бюджета на спечеления проект по Програма ФАР.

Публикувано на 13 Aug 2007