Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Графика на учебното време

Със своя заповед от 1.08.2007 г. Министърът на образованието и науката определи графика на учебното време през учебната 2007/2008 г. Той е следният:
-начало на учебната година – 15.09.2007 г.,
-първи учебен срок – от 15.09.2007 до 31.01.2008 г.,
-втори учебен срок :
– от 05.02.2008 до 23.05.2008 г. / за първи, дванадесети и тринадесети клас/
-    от 05.02.2008 до 31.05.2008 г. / за учениците от втори до четвърти клас вкл./
-    от 05.02.2008 до 15.06.2008 г. / за учениците от пети до осми клас вкл./
-    от 05.02.2008 до 30.06.2008 г./ за учениците от девети до единадесети клас вкл./
Ваканциите са както следва:
-    от 08.11.2007 до 11.11.2007 вкл.  – за първи клас
-    от 22.12.2007 до 06.01.2008 вкл.- Коледна
-    от 01.02.2008 до 04.02.2008 вкл. – срочна
-    от 31.03.2008 до 08.04.2008 вкл. – пролетна
-    от 26.04.2008 до 30.04.2008 и 02.05.2008 г. – великденска
за Неучебен ден се определя 1.11.2008 г.-ден на народните будители


Публикувано на 13 Aug 2007