За ремонтите в СОУ

РИО на МОН Добрич уведоми общината,че изпълнителят на ремонта на парната инсталация в СОУ,  е „КОНСОРЦИУМ СЕВЕР” ДЗЗД , гр.София.Изпълнителят е избран от Министерство на образованието и науката , след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.Разпорежданията на финансиращия орган , в случая МОН , са че Директорите на училища са лицата отговорни за приемането на строителните работи. Те носят отговорност и за демонтираните материали и начина, по който те ще бъдат съхранявани или продавани.Ремонтът е следствие на одобрен общински проект по Програма Енергийна ефективност на МОН за 2007 г.

Публикувано на 13 Aug 2007