Искането на Юлиян Иванов не бе уважено

В миналия брой на вестника Ви информирахме,че Общинската избирателна комисия за местни избори / ОИКМИ / получи от  Юлиян Иванов, бивш началник на ВИК Тервел и бивш кандидат за кмет за мандат 2003-2007 искане за предсрочно прекратяване на правомощията на Кмета на Община Тервел инж.Живко Георгиев.Междувременно искането бе изпратено и до Общински съвет Тервел и до Окръжна прокуратура Добрич.Председателят на Общински Съвет Тервел Айдън Фаик оповести искането в медиите.ОИКМИ проведе заседание и в законовия срок покани Кмета на Общината да внесе своето възражение. Мотивите на вносителя са, че по времето , когато е бил кмет Живко Георгиев е бил управител и съдружник в две търговски дружества – „АЛФА 5” ООД и „АЛФАТАР” ООД. Искането цитираше нарушения на ЗМСМА по отношение на забраната да се упражнява търговска дейност от кмет и възможности за злоупотреба с общински средства .
В понеделник , 30 юли при откриване на заседанието на общински съвет Тервел ,Айдън Фаик прочете искането на Юлиян Иванов .Същия ден Кмета внесе в ОИКМИ своето писмено възражение.В него по безспорен начин бе показано и доказано с необходимия доказателствен материал, че двете дружества не упражняват стопанска дейност от края на 2002 г. и от това следва, че съдружникът Живко Георгиев няма как да е упражнявал търговска дейност. Акцентирано бе и на факта, че освен че нямат никакъв търговски оборот , дружествата не са участвали в нито един проведен от общината конкурс.Във възражението се цитира и аналогичен случай от м.юли 2006, когато поради участие в две дружества срещу Кмета на София Бойко Борисов е направено искане за предсрочно прекратяване на правомощията до ОИКМИ София.Тогава ОИКМИ София не взема решение за прекратяване на правомощията на кмета Бойко Борисов. Мотивите са , че двете дружества ,също като случая в Тервел, не са упражнявали търговска дейност. Цитирани са и други подобни случаи  от практиката на Върховния Административен съд.Така се случи и в Тервел. ОИКМИ заседава на 2 август, от 17:30 часа.Обстойното и добре мотивирано възражение на Кмета , съдържащо безспорни доказателства за липса на каквито и да е нарушения и конфликт на интереси убеди 10-те члена на комисията, че в общината не са вършени беззакония. Така не се стигна до решение за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета Живко Георгиев.
Повече информация по случая можем да ви предоставим, след като бъде оповестено решението на ОИКМИ Тервел . Това ще бъде направено от Председателя на комисията Ивелина Стратиева.


Публикувано на 06 Aug 2007