Новата учебна година - без съществени промени

На последното си заседание Общински съвет Тервел разгледа докладна записка за съществуването на слети и маломерни паралелки в общинските училища.
През 2007/2008 година ще имаме 13 слети паралелки при общ брой от 26 маломерни паралелки. В паралелки съставени от два класа ще учат децата в началните училища в Градница и Каблешково и в основните такива в Жегларци и Поп Груево. Слети паралелки ще има и в началния етап в с.Нова Камена.
Маломерни паралелки ще има във всички общински училища , с изключение на СОУ Тервел и ОУ с.Орляк.Маломерните паралелки не предполагат лошо качество на предлаганото на децата образование. В тях се работи пълноценно с децата и дори се налага схващането, че условията за работа са по-добри, защото децата са по-малко от максималния за една паралелка брой. При слетите паралелки обаче нещата стоят много по-зле. В тях учат деца от две различни възрасти и учебния час, както и всички действия на педагозите свързани с учебния процес се провеждат паралелно. Това е труден и неефективен процес, който стои в основата на неефективното общинско образование.
Добър знак е , че в началното училище в с.Каблешково тази година -за първи път от няколко години-се появява маломерна , не слята паралелка.Запазва се броят на децата в общинските училища като сравнение спрямо миналата година.
Засега не може да се прогнозира точно съдбата на училището в Божан. Там няма достатъчен брой деца, за да се сформират паралелките и общински съвет не взе никакво решение за бъдещето му през идната учебна година.


Публикувано на 06 Aug 2007