Проект за улица "Св.св. Кирил и Методий"

На 3 август Кмета на общината внесе проекта за преасфалтиране на тази добре известна на тервелчани улица.На своето последно заседание Общински съвет Тервел даде съгласие за кандидатстване с този проект. В оповестения срок бяха подготвени всички становища и документи – от РИОСВ Варна – че проектът няма да окаже вредно въздействие върху околната среда, от Областния съвет по регионално развитие-че проектът съответства на приоритетите за развитие на областта, от ДФ „Земеделие” – че в общината има успешно приключени проекти по Програма САПАРД.Проектът за ремонт на улицата бе подкрепен от три тервелски неправителствени организации – „Бъдещето е в нас”, „Асоциация гражданска инициатива за Тервел” и „Асоциация на жените-Тервел”. И трите НПО изтъкват приоритетността на улицата като основен подход от центъра към градския парк и кв.”Изгрев”. Подчертава се също и факта, че по тази улица ежедневно преминават майките с малки деца, които отиват в детската ясла и ЦДГ 1,децата, които учат в СОУ,хората с увреждания , които посещават парка.
Освен всичко казано до тук, има още една важна причина за избора на улицата. Тя се корени в изключителни лошото състояние на уличната настилка.Огромните дупки,които при дъждовно време правят определени участъци непроходими са проблем за всички.В същото време ул.”Св.Св.Кирил и Методий” има наскоро изградена канализация , водопроводът е в добро състояние. Това означава, че инвестирането на средства в пътна настилка е целесъобразно – т.е. малко вероятно е новото асфалтово покритие да бъде веднага разкопано, за да се прави канализация или да се отстраняват големи аварии.Тротоарите са в добро състояние.Отпусканите от Програма САПАРД до 100 000 лв. за общински проект ще са достатъчни, за да се ремонтира само уличното платно.
Внимателното анализиране на всички тези факти доведе до крайното решение да се възложи изготвянето на работен проект и да започне подготовка за кандидатстване на Общината за ремонт на тази улица. Стриктното придържане към изискванията при подготовката на проекта, както и класифицирането на общината по приложенията на Наредба 38 на Програма САПАРД ни дават основание да се надяваме, че ще съберем максималните 100 точки при оценката на проекта. Въпреки огромната конкуренция от още 230 български общини – да се надяваме на успех .
Читателите на вестника ще бъдат информирани за развитието на събитията.


Публикувано на 06 Aug 2007