Драстични случаи на "мъртви души"

Как се стигна до тук ?Дали това не е дългогодишна практика в училището? На тези въпроси на компетентните органи ще трябва да отговорят директорката Севинч Сали и преподавателите в школото.
Какво се случи всъщност?
В началото на 2007 г.Община Тервел анализира данните за броя на учениците във всяко общинско училища като тенденция през последните 3 години и като очаквано състояние през следващите 5 години. Този анализ бе наложителен и е продиктуван от факта,че общината , в качеството си на финансиращ орган изпитва сериозни затруднения да издържа малко ученици , учещи в 11 населени места , в огромни сгради , за чието отопление и издръжка се харчат огромни суми.През последните 3 години за горива за отопление училищата общината отделя всяка година по около 100 000 лв. от собствените си приходи , над осигурените от държавата средства. Или казано по друг начин – всяка година по една улица може да бъде основно ремонтирана, ако не се налага да се „наливат” средства в училища без деца. В същото време това скъпо струващо образование е крайно некачествено, защото децата учат в слети паралелки и завършват основното си образование полуграмотни. С други думи – ако пренебрегнем „политическите” напъни на целещите се в кметските столове местни политици,можем открито да кажем,че   мрежата от общински училища в Тервел има спешна нужда от оптимизиране и нехайството по този въпрос е безотговорност.  
При анализа на данните се оказа, че училището в Божан е в най-тежко състояние.Децата са малко, родените през следващите няколко години в селото деца са още по-малко. Голяма част от родителите в Божан предпочитат да водят децата си на детска градина и на училище в Тервел, защото искат по-добро образование за децата си и защото Божан е само на 3 км.от Тервел.Стана ясно,че учебната 2007/2008 г. е поставена под съмнение – т.е. не могат да се формират дори слети паралелки . Такава е ситуацията и през следващите години.
Тогава общинското ръководство предложи на общински съвет Тервел да закрие училището в Божан и да одобри програма за оптимизиране на училищната мрежа ,за която от МОН бе предвидено финансиране с 250 000 лв.За децата от Божан ,които щяха да учат в Тервел; програмата предвиждаше нов автобус и безплатен транспорт.250 –те хиляди бяха предназначени за нови чинове , столове, класни дъски и ремонт на класните стаи в СОУ,Нова Камена, Коларци и още 3 общински училища.За освободените от Божан учители бяха осигурени работни места.
ПК по образование към Общински съвет одобри предложението за закриване на училището и програмата за оптимизиране.Кмета на общината се срещна със седемте учителя от Божан и им разясни как ще се осигури тяхната бъдеща трудова реализация.
След няколкодневни усилия на местни политици и учители от училището обаче проблемът  се преиначи и в крайна сметка то не бе закрито от общински съвет , децата от Божан загубиха възможността да учат при добри условия в Тервел, а другите училища бяха лишени от ремонт и ново оборудване.
В  навечерието на новата 2007/2008 г. нещата имат своето ново развитие.Отдел”Просвета „ започна работа по формиране на паралелките за идната година. Извършва се рутинна проверка на училищата, при които има неточности в подадените от директорите списъци на деца.При такава проверка в ОУ „Ал.Стамболийски” в с.Божан се откриха факти, които не могат да се премълчат.Оказа се , че записаните в списъците деца не достигат на училището,за да се осигури съществуването му в рамките на закона.Освен това обаче дори сред вписаните деца има типичните „мъртви души”. Нещо повече, тези „мъртви души” са учили там и през миналата година. Най-фрапиращия случай е с две деца от едно семейство – Айсел и Бирсен  Джевджет.По официални данни от компетентните по въпроса органи двете деца живеят в чужбина от 1.10.2006 г. Там са и родителите им. Оказа се обаче , че през цялата учебна 2006/2007 те са ходили на училище в с.Божан. Записани са в дневниците за съответните класове, изпитвани са по всички предмети , нанесени са текущи и срочни оценки. По-малкото дете, Айсел е отсъствало само няколко дни  и част от отсъствията му са извинени.По-голямото дете също има отсъствия за определен период –не извинени.Двете дечица ще повтарят същите класове, защото са показали слаб успех и имат двойки по няколко учебни предмета.Не е ясно дали те знаят това, тъй като през цялото това време не са били в България. Освен всичко останало обаче , се установи и че Айсел, като дете от начален етап на обучение е получавала всеки учебен ден безплатна закуска по Националната програма „Чаша топло мляко и  закуска”.
Въпросите са много.Откритите при случайна проверка нарушения далеч не са невинни.В тях са участвали всички учители от училището.Отдел „Просвета” сезира компетентните органи.
Сега се оказа, че училището в Божан трябва да „намери „ поне 5 деца, за да може да съществува като училище през следващата година.Нарушенията , граничещи със злоупотреба са факт, а останалите училища загубиха шанс за обновяване.Сигурно трябва да има виновни. Дали ще имат доблестта да признаят , че ” политиката „ трябва да е в полза на всички , а в техния случай става дума за „политиканстване” , което ощети деца , учители и родители от Божан , Тервел, Нова Камена, Коларци, Безмер , Орляк и Зърнево?


Публикувано на 30 Jul 2007