Наситена със събития седмица за общинските проекти

-    Подписа се споразумение със СИФ за финансиране на строежа на дома за стари хора. Бюджетът на проекта е 298 000 лв. , като 238 000 лв. получаваме от СИФ . Търгът за избор на строителна фирма ще се обяви на 27 юли и ще стане факт на 28 август.
-    Стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на ремонта на общежитието. Средствата се осигуряват по Програма ФАР. Изпълнителят ще се избира на 17 август.
-    ИА ФАР на МРРБ извърши мониторинг на всички дейности по проект”Възраждане на бизнесзона „Североизток”. Проверката приключи успешно.Предстои издаване на брошури за популяризиране на дейностите по проекта.
-    ИА ФАР на МТСП извърши проверка по текущите дейности по проекта за изграждане на квалификационен център в бившето ученическо общежитие. Макар, че ремонтът все още не е факт, се работи по тръжните процедури и подбора на безработните, които ще получат квалификация.
-    С бързи темпове върви ремонта на градския парк. Освен работата по алеите, започна и подготовка за ново озеленяване на зелените площи. Преди да бъдат разорани , те бяха затревени и можеха само да се окосяват.


Публикувано на 23 Jul 2007