Накратко за работата в общината

->    Тази седмица започна дългоочаквания ремонт на парка.Демонтираха се старите пейки в централните алеи – 22 на брой и бордюрите, които ще бъдат поставени отново след корекция на изкривяванията по линията им.Започна подготовката на основата за асфалтиране.Поставя се трошенокаменна настилка и се уплътнява.Целта е да се направи здрава основа за новото асфалтово покритие.Новите пейки и съдове за смет се съхраняват в Тервел.Работят се съоръжения за игра на деца.
->    Общинска администрация започна подготовка на предложения ,които трябва да се разгледат на предстоящо заседание на общински съвет Тервел.То трябва да се проведе до края на м.юли, за да не бъдат изпуснати възможности и срокове за финансиране на общински проекти.Ще се разгледат още отчета за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на годината както и информация за  маломерните и слети паралелки в общинските училища през учебна 2007/2008 г.
->    През седмицата Кмета на общината ще проведе срещи с безработни лица от селата Каблешково,Орляк и Градница. Те ще получат от него информация за проекта по програма ФАР на МТСП, с който общината ще им осигури възможности за ограмотяване и квалификация.150-те курсисти ще бъдат подбрани в началото на август. Обученията започват в средата на месеца.


Публикувано на 16 Jul 2007