Ремонтиране на улица "Кирил и Методий" в Тервел

Общината започна подготовката на работен проект за ремонт на пътната настилка на тази улица. Трети август е крайният срок, в който проектът с придружаващите го документи трябва да бъде внесен в Държавен фонд „Земеделие”.С него ще се кандидатства за финансиране по мярка 2.2.”Обновяване и развитие на селата,опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”.Тази мярка бе основният източник на средства за общински проекти за рехабилитация на улици по време на предходния мандат /1999-2003/. Тогава 231 общини в селските райони, в това число и нашата можеха да кандидатстват с проекти за ремонт на улици на стойност до 1 000 000 евро. Повечето общини се възползваха от възможността .Нашата община не е подготвяла и не е внасяла проект. В началото на настоящия мандат бяха подготвени за внасяне в Програма”САПАРД” два проекта. Единият предвиждаше ремонт на 9 улици в гр.Тервел, а другият – ремонт на пътя „Тервел-Безмер”.За съжаление всички мерки на програмата за общинска инфраструктура  вече бяха затворени и не се приемаха проекти.
    На свое заседание от 28 юни т.г. Управителният съвет на ДФ”Земеделие’ реши да се отвори за кандидатстване на общини дейност”Подобряване на уличната мрежа” от мярката.Условията са по-различни от регламентираните в Наредбата за тази мярка.Всяка община може да внесе свой проект , но той трябва да е на стойност до 100 000 лв. без ДДС.Целта е да се усвоят последните 10,5 млн.лева по програмата.Така се оказва, че около 100 български общини ще имат шанс да получат финансиране за ремонт на улици.Право да кандидатстват имат 231.Очевидно е, че конкуренцията ще бъде голяма.Правилата за кандидатстването вече са оповестени.Изискванията към кандидатите не са много по-различни от досегашните.
    Улица”Кирил и Методий” е обект на проекта по няколко причини. Тя свързва центъра на града с градския парк и по нея преминават много пешеходци.Пътната настилка е в окаяно състояние и дупките в някои участъци обхващат цялото платно.В същото време тротоарите са в сравнително добро състояние. Когато се ремонтира само пътното платно,шансът 100-те хиляди лева от САПАРД да са достатъчни за ремонта е по-голям.
    Разбира се общината не би могла да кандидатства и би пропуснала възможността за ремонт на тази улица, ако Общински съвет Тервел не одобри предложението на Кмета на общината за кандидатстване.Очаква се това да стане на заседание на общински съвет до края на м.юли.


Публикувано на 16 Jul 2007