150 безработни лица ще бъдат квалифицирани

На 4 юли бе подадена заявка от общината до Дирекция Бюро по труда Тервел за набиране на безработни лица от гр.Тервел и селата Орляк, Каблешково и Градница. Те ще получават стипендии от по 176 лв. месечно , докато се обучават по три специалности – „фермер-земеделец” , „Монтьор на селскостопанска техника” и „Земеделско стопанство”. Средствата се осигуряват от бюджета на проекта. Кандидатите трябва да са регистрирани като безработни. 15 от тях ще преминат 5 месечен курс на ограмотяване и след това ще бъдат квалифицирани в някоя от трите специалности по техен избор.Обученията ще се водят в трите села и в гр.Тервел и са разпределени в три цикъла – от 10 август до 25 октомври , от 1 ноември до 15 януари 2008 и от 1 февруари до 15 април. Обучението по ограмотяване ще започне от 1 септември. Паралелно с курсовете ще се работи и по обновяването на сградата на бившето общежитие. Тя ще се превърне в квалификационен център , като ремонтът й се финансира също по проекта , спечелен по Програма Фар на МТСП.

Публикувано на 09 Jul 2007