"Суха река-кът от рая под небето на Добруджа"

В началото на тази година  Общината подаде проектен фиш, с който кандидатства за получаване на безплатна консултантска помощ при разработване на проект, който да съответства на изискванията и приоритетите на Оперативната програма за регионално развитие. Целта е да се изготви проектно предложение за развитие на района на Суха река, което да има шансове за финансиране, когато стартира оперативната програма. Нашата община отдавна е определила като свой приоритет търсенето на възможности за инвестиции в суходолието, около селата Балик и Оногур. Предложението е класирано , заедно с други 407 предложения на български общини . Подадени са общо 1500 предложения. До края на месец септември трябва да получим съответната подкрепа , за да можем да увеличим щансовете си за финансиране на проекта. Неговият идеен вариант предвижда изграждане на две екопътеки – за наблюдение на птици и за наблюдение на блатна флора и фауна, осигуряване на достъп до скалните манастири , изграждане и оборудване на място за пикник и риболов  до язовир „Оногур” и на посетителски  информационен център в с.Балик.Предвижда се партньорство със съседната община Крушари.

Публикувано на 09 Jul 2007