Среща на хората в неравностойно положение

Тя се проведе на 30 юни т.г. в сградата на общинска администрация. Поканени бяха 140 души, членове на сдружението на хора в неравностойно положение в Община Тервел. За всички тях пяха три талантливи тервелски деца – Жени Христова и дуета Петър Добрев и Виктория Пенкова. Кмета на Общината отговори на въпроси , поставени от общността. Хората се интересуваха от инвестиционната програма на общината – т.е. какви са сроковете , в които ще се изгради канализация и ще се асфалтират улиците, на които живеят. Подчерта се необходимостта   от изграждане и оборудване на дневен център за хора с увреждания в Тервел. Кметът пое ангажимент да осигури подходящо помещение в общинска сграда и да осигури средства за ремонт и обзавеждане. Съобщено бе на всички присъстващи , че ще могат да получат дърва за огрев при облекчени условия. За това са се погрижили Кмета на общината, председателя на сдружението и лесничейството в Тервел.

Публикувано на 09 Jul 2007