Църковен храм "Свети Георги"

Тази седмица започна градежа на зидовете на църковния храм.Въпреки,че пътят, който трябва да се извърви, за да стигнем до момента, в който ще чуем празничния звън на църковната камбана е дълъг , можем да се поздравим за свършеното до момента.Изградена е в пълен обем основата,излята е цялата носеща плоча на сградата.Доставиха се 11800 тухли за градежа.
Техническия проект, по който се строи храма предвижда да се издигне 17 метров зид.Затова задачата на изпълнителите не е лека.За да се завърши храма, трябва да се вложат още около 27 000 тухли.Ще се изграждат купол и камбанария.Трябва да се осигурят средства за всичко това, както и за външна каменна облицовка и за рисуване на вътрешни стенописи.
Построяването на нов църковен храм е събитие за града, в който се прави това. Не всяко поколение може да стане съвременник на такова събитие.Затова общината , която е основният донор на средства за строежа на храма до момента ще предложи на църковното настоятелство и впоследствие на обществеността своето виждане за подходящата форма, под която всеки тервелчанин може да даде своя  принос за това Тервел да има своята нова църква.


Публикувано на 09 Jul 2007