Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Възраждане на бизнесзона “СЕВЕРОИЗТОК”

За ползите от проект "възраждане на бизнесзона “СЕВЕРОИЗТОК”"

Кмета на общината : инж. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
-----------------------------------------------------
-    Г-н Георгиев, много граждани считат, че не е разумно да се влагат средства от общинския бюджет за асфалтиране на улици в бизнесзоната , когато улиците в града са в окаяно състояние. Обяснете защо всъщност изпълнихте този проект, а не ремонтирате улици в града?

-   
Този въпрос е коментиран неколкократно на заседания на Общински съвет Тервел. Част от общинските съветници имаха същите питания. Тогава обясних, че Общината кандидатства с проект за възстановяване на инфраструктурата в бизнесзоната, защото ИА ФАР на МРРБ разполагаше със средства за финансиране на точно такива проекти- за бизнесзони. Ние сме наясно, че са ни необходими много средства ,за  да ремонтираме градските улици , но означава ли това , че трябва постоянно да се  окайваме и да пропуснем възможността да получим 500 000 лв. от ФАР , за да разрешим проблема с инфраструктурата в бизнесзоната ? Само до преди месец заобикаляхме огромни дупки по улица „Хан Аспарух” и то още при влизането си в града. Точно с този проект ремонтирахме проблемния участък.Още повече , че средства по програми за инфраструктура не се дават даром и това не се случва всеки ден. Тогава , когато кандидатствахме, през лятото на 2005 г. положихме много усилия, за да направим добре обоснован проект . Одобрени бяха само 19 от всички подадени проекти. Не мисля , че трябва да скромничим и да не подчертаем факта, че този проект е успех за нашата община. Не сме спирали да търсим възможности за финансиране и на други инфраструктурни проекти и съвсем отговорно мога да заявя, че не сме пропуснали възможности за градските улици. Със средства по проект се прави новата канализация в кв.”Север” , по този начин бе подновен водопровода по ул.”Хан Аспарух”, сега правим канализация по улиците ” Княз Борис I” и „Камчия”. Улица „Камчия” ще бъде и една от първите улици в града, която ще бъде цялостно преасфалтирана това лято.
Иска ми се нашите съграждани да бъдат активни и да търсят информация от кметския екип за тези проблеми. Тогава със сигурност ще има диалог, който да внесе яснота по въпроса. Гражданското общество , според мен , трябва да търси обяснение от местната власт. Разбираемо е, че дупките по улиците са огромен проблем. Но ние пък сме наясно, че за ремонт дори на една улица са необходими огромни суми. Трябва да се търси финансиране извън рамките на общинския бюджет. Всички възможности за това са използвани от нас, т. е. през последните 4 години не е имало финансиране на проекти за улици в жилищни квартали. Другият начин за финансиране са собствените средства. Те обаче се разходват за заплати на учители, за издръжка на училища, детски градини, за болницата, за културни, спортни и младежки мероприятия. Изброените дейности също са приоритет за общината и не можем да се лишим от тях за сметка на инфраструктурата. Не закриваме училища, не съкращаваме учители, предоставяме допълнителни средства на училищата и читалищата , за да финансират те  свои инициативи и идеи. Не всички общини правят това. Затова се опитваме да балансираме бюджета като влагаме средства в хуманитарните дейности и паралелно с това ремонтираме поетапно улици , улично осветление, канализация, сгради. Това става като ползваме както собствени средства , така и външно финансиране на проекти.
-----------------------------------------------------

-    Каква е Вашата оценка за извършеното по проекта? Считате ли, че  средствата по Програма ФАР на МРРБ допринесоха за разрешаване на “болния” за повечето общини проблем с лошата инфраструктура?

-    Факт е , че на Общините в България им предстои още много работа, за да осигурят за гражданите си инфраструктура , която да подобри качеството им на живот . Нашата община не е изключение. И тук канализацията е стара , уличната настилка е износена , тротоарите са деформирани. Уличното  осветление също се нуждае от сериозни инвестиции. Тези проблеми извеждат търсенето на възможности за финансиране на инфраструктурни проекти като основен приоритет на Общината. Затова  не пренебрегнахме възможността да кандидатстваме с проект по Пилотната интегрирана инвестиционна схема на МРРБ за Североизточна България. Средствата бяха предназначени за рехабилитация на зони, в които са концентрирани стопански дворове и производствени помещения на фирми. Мисля, че бизнесът в общината не може да има своето възходящо развитие, ако стои извън фокуса на политиката , която местната власт следва. Разбира се, че когато улицата, която осигурява транспортната достъпност до дадена фирма е новоасфалтирана , това не може да не подобри условията за работата й. По същия начин разсъждавахме и за това, че за да се придвижват нормално работещите на смени стотици работници , ще са необходими нови тротоари и улично осветление. Анализирахме и факта , че в нашата община работят много земеделци, които ползват складови помещения в бизнесзоната на Тервел. Липсата на улично осветление бе фактор за чести посегателства върху имуществото им.
-----------------------------------------------------

-    Какво всъщност се промени след приключването на проекта ?

-   
Цялата бизнесзона сега изглежда по съвсем различен начин. Само допреди няколко месеца 700-те работника , които се придвижваха ежедневно към шивашката  фирма “ДЕКА” и които в по-голямата си част са жени, вървяха по уличното платно и се разминаваха с транспортните средства. Нямаше тротоар, който да гарантира безопасността им. Сега по цялото протежение на улица “Явор” е изграден нов тротоар. Осветлението е ново. Това никак не е без значение , когато говорим за безопасността на работниците. Улицата е преасфалтирана. Освен към фирма “Дека” Същата улица представлява подход  и към най-голямата транспортна фирма в общината – “Немо Транс”. Десетки автобуси и товарни автомобили минават ежедневно по нея и проблемът с дупките поне тук вече не съществува. Двете перпендикулярни улици “Захари Зограф” и ОК 262-262 А също са новоасфалтирани и с ново улично осветление. Улица “Захари Зограф” разделя бизнесзоната от жилищния квартал”Изгрев” – един от най-големите и “най-младите “ квартали на града. Затова обновяването й е придобивка за много граждани на Тервел. Асфалтира се и улица ОК 204-206 , която осигурява достъпа до стопанския двор на бившия кравекомплекс. Стопанските постройки там са закупени от множество фирми и земеделски производители. Доскоро транспортните средства трябваше да излизат извън уличното платно, за да заобиколят огромна, обхващаща цялата ширина на улицата дупка. При изпълнението на проекта се изгради напълно нова основа и се асфалтира цялата улица. Изкърпиха се и се асфалтираха и най-проблемните участъци в огромния двор на бившия кравекомплекс. Направихме и ново осветление. Изцяло се подновиха два клона на канализацията в бизнесзоната .Асфалтираха се огромните дупки по улица “Хан Аспарух” .А точно този участък, който ремонтирахме по проекта е входна пътна артерия за пътя Добрич-Тервел. Мисля, че всичко изброено до тук е предпоставка за привличане на нови инвестиции в зоната и най-общо може да бъде определено като подкрепа за местния бизнес.
-----------------------------------------------------

-    Каква беше стойността на ремонтите ? Би ли могла Община Тервел да извърши всичко това със собствени средства?

-   
Строителните дейности по проекта възлизат на 249 000 евро без ДДС. За съжаление нашата община не може да се похвали с голям обем на собствените приходи, каквито имат общини с развит туризъм. В същото време разходите ни за образователни и социални дейности никак не са малки. Затова и изпитваме хроничен недостиг на средства . Ако нямахме възможността да кандидатстваме с проект пред ИА ФАР на МРРБ , за да обновим бизнесзоната на града, проблемът щеше да чака още своето разрешение. Осен всички останали ползи , този проект укрепи и капацитета на Общинска администрация в управлението на средства от Европейските фондове.
-----------------------------------------------------

-    Какви инфраструктурни проекти ще реализира общината през настоящия строителен сезон ?

-   
Летните месеци са времето, когато се върши най-много работа в строителството. През зимата работихме по проекти и ги внасяхме за разглеждане в съответните министерства и агенции. По-голямата част от тях бяха одобрени и сега трябва да последват стъпките за финансирането и реализацията им. Досегашната ни практика сочи, че времето от подписването на споразумението за финансиране до започване на строителството е не по-малко от 3-4 месеца. Законовите норми налагат да се спазват правила за обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнители, за одобрение на оценителни доклади и т.н. Затова нещата ще се случат, но трябва да си свършим работата по правилата на законодателството. Това, което със сигурност ще свършим през лятото и есента  е следното: Ще асфалтираме алеите на парка и ще монтираме нови пейки,съоръжения за игра на деца и съдове за отпадъци, ще ремонтираме бившето общежитие   в Тервел, ще асфалтираме няколко улици в Тервел, ще ремонтираме читалището в с.Нова Камена и ще го оборудваме като извънкласен център за работа с деца, ще ремонтираме участъци от уличното осветление в града и селата, ще започнем изграждането на старческия дом, ще подменим отоплителната инсталация на СОУ.Всичко, което изброих до тук ще бъде финансирано от спечелени проекти. Множеството ремонти със собствени средства на сгради са ежедневие , което сега няма да коментирам.Така, че очаква ни още много работа и аз се надявам, че гражданите ще съумеят да опазят новите придобивки, за да ги ползват по-дълго време и по този начин да си осигурят възможности за още много подобрения на градската и социалната среда за всички ни.

Публикувано на 02 Jul 2007