Среща с общността в община Крушари

В предния брой на вестника разказахме за това, че общинското ръководство в Тервел инициира първата стъпка по пътя за създаване на местна инициативна група / МИГ / ,чиято функция е да управлява средствата , предназначени за проекти на организации от общността по подхода „ЛИДЕР”.Във връзка с тази инициатива на 20 юни бяха поканени около 50 човека, които представляваха организации – бъдещи бенефициенти на средства по подхода „ЛИДЕР”. Много изчерпателно на срещата бяха разгледани приоритетите на Националната Програма за развитие на селските райони и проекта на критериите, на които трябва да отговаря МИГ –а , за да получи той лиценз за работа и финансиране от МЗГ. Подчертано бе, че формулата на партньорство с общността на друга община има много предимства.Поканените на срещата се обединиха около идеята за създаване на партньорски МИГ и избраха група от 4 човека, която да се срещне с общностите от съседни общини, допустими като партньори за Община Тервел в състава на МИГ.
На 25 юни представителите на общността на Община Тервел се срещнаха с инициативна група от Община Крушари, която предварително бе дала утвърдителен отговор за създаване на партньорски МИГ с нашата община.По време на срещата се обсъдиха  параметрите на бъдещото партньорство – организации от двете общини, които ще членуват в общото събрание на МИГ-а, приблизителна времева рамка на дейностите, приоритети на двете общности и др.
Предстои да бъде насрочено общо събрание на МИГ-а . Обявата за него ще бъде поставена на публични места и публикувана във общинските вестник и сайт.


Публикувано на 02 Jul 2007