Промяна в ръководството на общински съвет

На 27 юни т.г. се извърши освобождаването на поста Председател на Общински Съвет Тервел от Исмет Абил. Встъпи в длъжност новоизбраният председател Айдън Фаик. В настоящият мандат за кметове и общински съвети Г-н Фаик бе общински съветник , избран с листата на ДПС.Предстои да се насрочи дата за заседание на общинския съвет.

Публикувано на 02 Jul 2007