ЗИП по История - за десетокласниците

Проявите – и отбелязването  на  170– годишнина от   рождението на  Апостола

В началото на учебната година ,с  огромно  желание  се сформира ЗИП по история за десетокласниците от СОУ „Й.Йовков” с ръководител Румяна Никова л „ЗИП по история протече много интересно, беше много вълнуващо, научихме  се да пишем доклади и разработваме теми  по история, да търсим допълнителна информация от библиотеката и интернет за Васил Левски .Това е един плюс за нашето обучение. Участвахме в Национален конкурс  по история и цивилизация  в гр. Добрич  посветена на 170-годишнината от рождението на Васил Левски .За кратък  срок от две седмици, подготвихме темите. Имаше ученици от хуманитарната гимназия, които имат повече часове  по история, но въпреки  това ние получихме много добри оценки с което се гордеем за постигнатия  успех.”-Това споделиха с нас  десетокласниците от СОУ”Й.Йовков”
През тази година се навършват 170-годишнината от рождението на Васил Левски. В началото на месец юни Школата по гражданско образование към ОДК ”Малкия принц” с ръководител К.Славова с ученици от СОУ ”Й.Йовков” и Школа по история с ръководител  Г. Желев с  ученици от ПГТО „Д.Михайлов” участваха в конференция  на тема „Ти ми трябваш и днес Апостоле !”. Голямата изненада, с която и този път Община Тервел зарадва участниците, бе екскурзия до гр. Провадия и разглеждане на крепостта Овеч.
      На 26 юни 2007 г. от 08:00 часа в залата на ОДК ”Малкия принц” се проведе научно-теоретична конференция, посветена на 170-годишнината от рождението на  Васил Левски  Участие в представянето на докладите взеха: Калина  Николаева   Христова – с доклад на тема-„От Карлово  до Къкрина”. Йордан Йорданов и Стефани Петкова–„Проблемът за величието и предателството”- Единственото сътрудничество на деветокласничка и десетокласник, с една много добра тема. Радостина Р. Димова–„От Карлово до Къкрина”–основни моменти от  живота на Васил  Левски. Гергана  Петкова–„Идейният свят на Апостола ”представя  неговите виждания как е заимствал националните движения  от другите балкански народи. Йоана К. Колева – „Идейният свят на Апостола”  неповторимата личност на Васил Левски, идеала на днешните българи. Адевие Мусин–„Васил Левски и неговите сподвижници” разглежда взаимоотношенията му с  обикновения човек. Гюлтен Невзатова Салиева- „Съподвижничките  на Васил Левски”малко разглеждана тема,в която е обърнато вниманието към жените сподвижнички. Стела Диянова и Станислава Миткова-„Апостола и днешна България” разглеждат защо името на  Левски остава във времето и на него е кръстен град Левски, село, улици, училища, читалища и всичко което носи името Левски.
Основния доклад бе на Дарина Диянова –абитуриентка –на тема „Революционната дейност на Л.Каравелов и Левски” тя направи паралел, представи своята гледна точка, като съпостави двете така „светли” личности в нашата история и представи началото на националното движение.
От името на Община Тервел и ОДК”Малкия принц” бяха връчени грамоти за отлично представяне. Голямата изненада, която поднесе г-жа Дияна Илиева- Зам. Кмет на Община Тервел, от свое име и от името на Кмета на общината г-н Живко Георгиев бе екскурзия до гр. Карлово. Зам. Кмета на Общината, сподели с участниците, че е много добро призвание днес – Да знаеш и помниш историята си !
Реален и легендарен, близък и неуловим, обикновен и неповторим - такъв е и завинаги ще си остане за нас Апостола на свободата !"Ако е за  Българско,  то  времето  е  във  нас,  и ние  сме  във  времето,
то  нас  обръща  и ние  него  обръщаме"

"Да  бъдем  равни  с  другите  европейски  народи
зависи от  нашите  собствени  задружни  сили"
ВАСИЛ ЛЕВСКИ


Публикувано на 02 Jul 2007