Квалификация на педагогическите кадри

Община Тервел съвместно с Регионален педагогически център – Добрич продължава да работи за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в общинските училища и детски градини. Всяка учебна година се изготвя Тематичен план за квалификация на педагогическите кадри в средното образование.   През 2006 година стартира Национална програма за въвеждане на Информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ в образование. Всички преподаватели в училища са преминали курс на обучение по ИТК по различни направления. Януари 2007 г. приключи последен курс „Обучение на учители за използването на ИКТ”, в който бяха включени детските учители и медицинските лица към учебните и детските заведения.
Всички курсове се провеждат в град Тервел, което улеснява пътуващите от селата учители. От предвидените за тази учебна година теми, на 31.03.–01.04.2007 г. се проведе курс по „Безопасност на движението по пътищата”, в който взеха участие общо 50 учители от общинските училища. На 25.06.–26.06.2007 г. ще се проведе обучение на тема ”Работа в мултиетническа среда”, в което ще вземат участие над 30 директори и учители от ЦДГ в община Тервел.

Публикувано на 26 Jun 2007