Края на учебната година в тервелските училища

Приключи учебната 2006/2007 година. Като всяка учебна година и тази имаше своите проблеми и своите успехи.

Общо осемдесет абитуриенти завършват средното си образование през тази година - 30 от СОУ „Йордан Йовков” и  50 от ПГТО „Дочо Михайлов”. Не  малък брой от тях имат изяви и достойно са представяли училището си на различни състезания, конкурси, викторини и олимпиади. Пожелаваме им успех при кандидатстването във висшите учебни заведения.

Основното образование завършват общо 160 ученици  - 57 са от СОУ гр. Тервел, останалите са от 8-те основни общински училища. Желанието ни е, тези деца да продължат образованието си. Град Тервел предлага тази възможност в СОУ и професионалната гимназия. От направените срещи със завършващите 8-ми клас ученици, стана ясно, че голяма част от тях нямат желание за това. За съжаление през последните години се наблюдава липса на мотивация у учениците и техните родители  за образование. Причините са различни, на първо място са финансовите затруднения. Общината прави всичко възможно да осигури транспорт за учениците след 8-ми клас, които ще продължат обучението си в СОУ „Й.Йовков”. Така семействата на тези ученици ще бъдат улеснени, защото няма да се налага децата им да живеят по квартири, а ще се прибират всеки ден у дома.

Завършилите първи клас ученици през изтеклата учебна година са 190 от общо 11 общински училища. По предварителна прогноза за следващата 2007/2008 учебна година броят им остава не променен.
        От 2006 година в страната се извършват дейности по установяване на оптимален модел на училищна мрежа и създаване на условия за намаляване на паралелките с брой на учениците под нормативния минимум /маломерни/ и паралелки, формирани от два и повече класа  /слети/,  на  основание  писмо ¹9105-74 от 07.03.06 г. на Министъра на образованието и науката Даниел Вълчев. През учебната 2005/2006 година становището на Кмета на Община Тервел инж. Живко Георгиев по отношение на общинските училища беше, че състоянието на училищната мрежа е в оптималния за Общината вариант и не се нуждае от оптимизиране. През 2007 година обаче, нещата трябваше да се променят, процесът по оптимизиране на училищната мрежа в страната продължава и закриване на училищата е неизбежно. От 11 общински училища, само в две няма слети и маломерни паралелки – СОУ „Й.Йовков” гр.Тервел и ОУ „Васил Друмев” с.Орляк. Без слети, но с маломерни паралелки са ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево и ОУ „Д-р Петър Берон” с.Коларци. В останалите 6 училища – НУ „Христо Ботев” с.Каблешково, НУ „Васил Левски” с.Градница, ОУ „Ал. Стамболийски” с.Божан, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Жегларци, ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена и ОУ „Васил Левски” с.Поп Груево има както  слети, така и с маломерни паралелки.

       В края на настоящата учебна година в тервелските общински училища учиха 1754 деца. Прогнозните данни са ,че през следващата учебна година броят на всички ученици ще е непроменен.


Публикувано на 18 Jun 2007