Усилен сезон за строително-ремонтни работи

    >  Закупиха се 10 000 тухли, с които ще бъде започнат градежа на новия църковен храм. Разбира се, ще бъдат необходими още тухли и материали. Строежът е с голям обем, изпълнява се по технически проект и не е възможно да бъде приключен бързо и с малко средства. Тервелчани трябва да си дават сметка, че начинания с подобен характер и мащаб изискват време , средства и усилията на цялата общественост.
    >  Уточниха се нуждите за ремонта на ЦДГ 3 , който ще даде възможност на детското заведение да приеме още една възрастова група наесен. Ще се ремонтират занималня, спално помещение, кухненски офис, санитарен възел, приемна. Ще се осигурят допълнителни кухненски уреди, за да се поеме увеличеното натоварване на кухнята. А то е голямо от есента на 2006 г., когато по предписание на РИОКОЗ бе затворена кухнята на ЦДГ 1 . Храната за малчуганите в двете детски градини / ЦДГ 1 и ЦДГ 3/ вече се приготвя по общо за двете градини меню в кухнята на ЦДГ 3. Новата група води до още по-голямо натоварване на кухненските мощности.Общинското ръководство взема всички необходими мерки и осигурява средства за ремонтите.Работата ще започне на 12 юни т.г. Какво по-добро за една община от това в нея да има повече деца и да се разкриват нови детски групи.
    >  Започна последният етап от проект”Възраждане на бизнесзона „Североизток” гр.Тервел.Тази седмица ще се издигнат стълбовете и ще се поставят осветителни тела по улицата зад фирма”ДЕКА”, по улицата към бившия кравекомплекс и в самия му стопански двор. Предстоящи за изпълнение общински проекти до края на строителния сезон са:

>  Ремонт на улици Камчия, Гео Милев, Цар Бориз I , Хаджи Димитър, Вардар.

>  Ремонт на улици Алеко Константинов,Никола Вапцаров,Захари Зограф,Отец Паисий

> Основен ремонт и преустройство на бивше общежитие Тервел в квалификационен център

>  Основен ремонт и преустройство на читалище с.Нова Камена в извънкласен център за работа с деца

>  Основен ремонт на градски парк Тервел

>  Подмяна на цялата парна инсталация на СОУ Тервел

>  Първи етап от изграждане на Дом за стари хора

Всички изброени проекти с изключение на този за улици Камчия, Гео Милев, Цар Бориз I , Хаджи Димитър, Вардар се финансират от външни източници , т.е. разработвани са и са одобрявани  проекти на общината . Имаме още няколко проекта , които касаят ремонти на училища и улици в Тервел и с.Орляк.Те все още не са разглеждани и очакваме резултат, когато това се случи. Читателите на вестника ще получат пълна информация за всички ремонтни дейности в общината и за начина по който те ще се финансират.  

Публикувано на 11 Jun 2007