Семинар за земеделските производители

На 22 май, от 10:30 часа в залата на общината се проведе семинар на тема „Повишаване на професионалните знания и практическите умения по водене на отчетност и ползване на банкови продукти от земеделските производители”.В дневния ред на семинара бяха включени темите за повишаване на производителността в земеделските стопанства , за различните банкови продукти , насочени към земеделието. Представи се и националния план за развитие на селските райони.Семинарът е дело на Областна служба за съвети в земеделието и се осъществи благодарение на съдействието на община Тервел. Земеделските производители получиха информация за консултанския пакет от услуги , които могат да получат от ОССЗ , за да разработят качествени проекти за стопанствата си и чрез тях да финансират настоящата и бъдещите си дейности.

Публикувано на 27 May 2007