Основен ремонт на улица "Хан Аспарух"

Няма тервелчанин, на който да не се е налагало да маневрира между множеството дупки по улица”Хан Аспарух”. При това непосредствено на входа на града, на пътя Добрич - Силистра. Миналата година , с помощта на средства от банков кредит общината преасфалтира частта от тази улица , която представлява общинска собственост – от разклона за село Божан –до центъра. Проблемът с дупките в началото на улицата обаче остана да чака своето разрешение , защото участъкът между разклона за село Божан и изхода от града в посока Добрич всъщност е част от републиканската пътна мрежа и ремонта му би трябвало да се осигури от държавния бюджет. За съжаление въпреки многобройните ни искания в тази насока и тази година държавата не предвиди средства за такъв ремонт. Наложи се да търсим начин да си помогнем сами. Разрешението бе намерено в рамките на общинския проект “Възраждане на бизнесзона “Североизток”, финансиран по програма ФАР на МРРБ. В бюджета на проекта общината разчете 17 000 евро за основен ремонт на улицата. Тя представлява връзка между обектите от двата лота на проекта .Стопанският двор на бившия кравекомплекс и улицата , която води към него представляват ЛОТ 2 , а улиците Явор , Захари Зограф и улицата зад фирма “Дека” – ЛОТ 1. Ремонтът на участъка от “Хан Аспарух” включва фрезоване и изкърпване на всички места с нарушение на пътната настилка. Изпълнителят “Пътно строителство”АД Добрич фрезова участъците с необходимата бързина и прецизност. Предвижда се асфалтирането да се извърши на 21 и 22 май. Работи се при ускорени темпове , за да не се затруднява натовареното движение на пътя. Паралелно с това продължават пътните работи в стопанския двор на бившия кравекомплекс. Може би някой ще се запита защо се работи там , а не по някоя от многото улици на града. Отговорът е много ясен – Програма ФАР финансира общински проекти , които целят подобряване на инфраструктурата в бизнесзони , а не в градска среда. Стопанският двор на бившия кравекомплекс вече “приютява” множество фирми и частни земеделски стопани, които закупиха или наеха стопанските постройки . За всички тях не е без значение дали пътят до собствеността им е разбит или ремонтиран , дали има улично осветление или не. А една от многобройните функции на общините е точно тази – да подобрява условията за бизнеса. Затова този проект е безспорно необходим. Нещо повече – ще бъдат изкърпени още 250 кв.м.пътна настилка от кравекомплекса над договорените с програма ФАР. Това стана възможно, след като общината внесе в ИА на програмата искане за осигуряване на допълнителни средства за строителство. Тези средства са в размер на 5 000 евро и представляват реализирана от общината икономия от административни разходи в бюджета на проекта.  В следващите седмици ще се изгради улично осветление в стопанския двор , по улицата , която води към него и по улицата зад фирма “Дека”. Проектът приключва на 30 юни.

Публикувано на 22 May 2007