За другите инфраструктурни проекти

  • На 18 май Кметът на Общината внесе в СИФ пълен технически проект за изграждане на дом за стари хора в с.Полк.Савово. Предстои подписване на споразумение за финансиране на строителните дейности с фонда.

  • Внесени са за одобрение в ИА на Програма Фар към МТСП тръжните документи за избор на изпълнител на обект “Преустройство на бивше общежитие в гр.Тервел в квалификационен център”.След одобрението ще се обяви тръжна процедура за избор на строителната фирма, която ще направи преустройството.

  • На 29 май в СИФ ще се внесат документите за подписване на споразумение за финансиране на ремонта на читалището в с.Нова Камена и оборудването на център за извънкласни дейности в сградата му.

  • На 01 юни ще стартира ремонтът на алеите в градския парк на Тервел , финансиран по проект “Красива България”.

Публикувано на 22 May 2007