За ремонта на общинските пътища

На 4 май се проведе заседание на комисията за избор на изпълнител на ремонта на няколко участъка от общинските пътища в Тервел. Процедурата е открита и обявена в Държавен вестник. Тя се провежда съгласно разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки , в сила от 01.07.2006 г. Постъпи една оферта , която бе разгледана и оценена.Офертата отговаря на всички законови и поставени от възложителя Община Тервел изисквания.Участъците , които ще се ремонтират са определени от Общински съвет Тервел , с негово решение от 1.03.2007 г. Те са : Каблешково – Нова Камена , Кладенци – Главанци , Кочмар – Нова Камена и Божан – Поп Груево. Средствата за ремонта са 181 300 лв.На 29 май ще се проведе и процедура за избор на изпълнител за ремонта на пет от улиците в Тервел.


Публикувано на 09 May 2007