Инфраструктурните проекти на общината

  • Продължава работата по проект „Възраждане на бизнесзона Североизток” гр.Тервел. На 2 май започна изграждането на нова канализация зад фирма „Дека” ООД по Лот 1 на проекта.Предстои и асфалтиране на улицата , паралелна на сградата на фирмата. Напредна работата по полагане на нови тротоари на улица „Явор” в зоната. Изцяло асфалтирана и с нова канализация е улицата , която води до двора на бившия кравекомплекс , сега местообитание на няколко фирми с различен предмет на дейност.Тя се възстанови по Лот 2 на проекта.Ново е уличното осветление на улици „Явор” и „Захари Зограф”. Предстои още работа по осветлението и частично асфалтиране в стопанския двор на кравекомплекса.Ще има нови тротоари и на улица „Захари Зограф”.Проектът трябва да приключи на 30 юни т.г.
  • След броени дни ще е готов работният проект на дома за стари хора. Той предвижда построяване на пристройка от 240 кв.м. към съществуващата сграда на бившата ЦДГ в с.Полк.Савово.Пристройката ще подслони 14 домуващи в стаи по двама и по един .Още 11 възрастни хора ще бъдат настанени в основната сграда в стаи с по две легла. Всички стаи са със самостоятелни санитарни възли.Пак в основната сграда ще се помещават две помещения за отдих и занимания, трапезария  , медицински кабинет и кабинет за управителя. Двете сгради / съществуващата и новата / ще се свързват с топла връзка и ще имат излаз към двора. В сутерена ще се обособят котелно помещение , складове и помещения за персонала. След като бъде изготвен и одобрен от компетентните инстанции , проектът ще се внесе в СИФ и ще се подпише споразумение за финансиране. Следват тръжна процедура за избор на строителна фирма и започване на ремонта.
  • Продължава работата по проекта за изграждане на квалификационен център в сградата на бившето общежитие в гр.Тервел. Предстои представяне на тръжните документи за строителство за одобрение в ИА ФАР МТСП.
  • Готова е плочата над сутерена на църковния храм в Тервел. Тя бе изпълнена от „Монолит” АД Добрич. Предстои да започне градежа на стените на храма. Тази година общината осигури 75 000 лв. за начинанието.

Публикувано на 09 May 2007