Детските градини с одобрени НАССР планове

В продължение на няколко месеца директорките на детските градини в общината имаха опасения , че няма да могат да се справят с изискванията на Закона за храните за въвеждане на система за безопасността на храните в детските заведения / т.нар. НАССР план./ Задачата наистина бе доста сложна. Съдействие за разрешаване на проблема им оказаха общинското ръководство и ръководството на РИОКОЗ Добрич. Благодарение на желанието на кметския екип да съдейства и на професионалната намеса на Д-р Светла Ангелова /началник на РИОКОЗ/ и нейния екип , бе организирано обучение за всички директори на детски градини , детска ясла , двата училищни стола и домашен социален патронаж.Обучението се състоя в РИОКОЗ Добрич на 24 април т.г.То бе безспорно много полезно. На 4 май инспектори на РИОКОЗ обходиха детските градини в Честименско , Каблешково , Нова Камена и Градница и одобриха плановете. Такова одобрение имат и детските градини в другите населени места. Към момента не е готов  само планът на  ЦДГ с.Зърнево.

Публикувано на 09 May 2007