Още една детска група в ЦДГ"Първи Юни"

През изминалата седмица общинското ръководство анализира данните за броя на децата в детските градини през следващата учебна година. Очаква се по-голям брой деца в сравнение с предходните три години за ЦДГ „Първи юни „ гр.Тервел , ЦДГ „Светулка” с.Коларци , ЦДГ”Детелина „ с.Жегларци и ЦДГ „Слънчице” с.Орляк. По- големия брой деца в Тервел и тези няколко села е факт , който радва и обнадеждава.Като цяло обаче броят на децата в доучилищна възраст в общината се запазва на нивото от предходните три години , тъй като намаляват децата в други села  - Божан , Зърнево, Безмер.Устойчива тенденция бележи този брой в Каблешково , Градница , Нова Камена , Сърнец , Балик, Честименско , Поп Груево.

Анализът на показателя „брой деца на възраст за детска градина” , сравнен с показателя „средна посещаемост” за предходните години показва ясно , че е наложително да се разкрие нова , четвърта група в ЦДГ „Първи юни „ гр.Тервел. Там към момента се очертава подготвителна група от 19 шестгодишни деца и още 58 деца на възраст от 3 до 5 години. Затова , съобразявайки се с нуждите на родителите , кметският екип реши да предложи на общински съвет Тервел да вземе решение за осигуряване на сума за ремонт на четвъртата занималня и прилежащите към нея санитарни помещения и за завишаване на броя на персонала на детското заведение. Това ще стане възможно , тъй като общината бе рефинансирана от кредитиращата я HVB Bank Bioshim София със сума , която ще намали задължението на общината към нея. Сумата не е голяма , но ще позволи на общинското ръководство да осигури още една група за малчуганите.Припомняме , че преди няколко месеца общината кандидатства пред СИФ София с проект за цялостно обновяване и саниране на това детско заведение. В инвестиционната програма на фонда за 2007 г. обаче бе включен проекта за изграждане на старческия дом и проекта за създаване на извънкласен център в с. Нова Камена. Разбира се , че не е възможно всички проекти на общината да бъдат одобрени наведнъж. Затова ще изчакаме последващо заседание на УС на фонда, а дотогава ще трябва да се справим сами.Надяваме се , че след откриването на нова детска група , условията в градината ще се подобрят .


Публикувано на 09 May 2007